Tiếp tục chuyển giao lô Máy trộn bê tông cho Công ty Thép Vĩnh Lợi

Rồng Việt lại tiếp tục chuyển giao lô Máy trộn bê tông cho Công ty cổ phần Thép Vĩnh Lợi. Địa điểm chuyển giao lô hàng tại xưởng sản xuất của Rồng Việt. Hiện nay Công ty Sản xuất Máy và Thiết Bị Xây Dựng Rồng Việt và Công ty cổ phần thép Vĩnh Lợi (Giàn giáo Vĩnh Lợi) đã xây dựng những mối quan hệ hết sức tốt đẹp.

Một khi có nhu cầu về thiết bị xây dựng nói chung hay máy trộn bê tông nói riêng thì Máy và Thiết Bị Xây Dựng Rồng Việt sẽ là đơn vị được Công ty cổ phần thép Vĩnh Lợi (Giàn giáo Vĩnh Lợi) hướng đến đầu tiên. Và Công ty Sản xuất Máy và Thiết Bị Xây Dựng Rồng Việt luôn rất tự hào và trân trọng đều đó.

Máy trộn bê tông được sơn hai màu xanh và cam

Máy trộn bê tông 350 lít

Thùng thơ máy trộn bê tông

VIDEO CHUYỂN GIAO LÔ HÀNG MÁY TRỘN BÊ TÔNG

Phòng Marketing Online
Công ty Sản xuất Máy và Thiết Bị Xây Dựng Rồng Việt

Advertisement

Lô hàng Giàn giáo xây dựng chuyển giao đi Bình Thuận

Lô hàng Giàn giáo xây dựng , xe rùa , Máy trộn bê tông vừa được RỒNG VIỆT chuyển giao cho cửa hàng Sơn Ngiệp – Bình Thuận.

Giàn giáo xây dựng 1.7m – 2 ly

Xe rùa đặc biệt màu xanh

Máy trộn bê tông màu xanh

Hai em Máy trộn bê tông sánh đôi

Phòng Marketing Online
Công ty SX Máy và Thiết Bị Xây Dựng RỒNG VIỆT