Chuyển giao lô hàng máy trộn bê tông tới Quận 12

Rồng Việt lại tiếp tục xuất xưởng lô hàng Máy trộn bê tông và Motor máy trộn tới Quận 12.

Mr Quận đang xem Máy trộn bê tông

Ký thuật đang lắp Motor cho khách hàng

Chú xem gì cho anh xem với…!

Phòng Marketing Online
Công ty SX Máy và Thiết bị xây dựng Rồng Việt

Advertisement