Giàn giáo, máy trộn bê tông ồ ạt xuất xưởng

Giàn giáo, máy trộn bê tông ồ ạt xuất xưởng trong ngày 21-06-2014.

Công ty Máy & TBXD Rồng Việt